రూ.3వేల జరిమానా: ఆటగాళ్లకు కుంబ్లే హెచ్చరిక
Wed, 07/13/2016 - 16:19

న్యూఢిల్లీ: భారత క్రికెట్ జట్టు హెడ్ కోచ్ అనిల్ కుంబ్లే ఆటగాళ్లకు ఝలక్ ఇచ్చాడు! ఆటగాళ్ల ప్రాక్టీస్, శిక్షణతో పాటు క్రమశిక్షణకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నాడు. భారత క్రికెట్ జట్టు హెడ్ కోచ్‌గా...

ఇ-పేపర్